Calculator Materiale
Cere oferta
Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul Brikston și construiește-ți o rețea de beneficii!

Simulator Klinker

Cariere

Posturi disponibile

ORDER PROCESSOR

Profil candidat:

Aptitudini, abilități și deprinderi:

 • Orientare către client;
 • Abilități de negociere și relaționare;
 • Abilități de comunicare orală și scrisă;
 • Rigurozitate și atenție la detalii;
 • Abilități de planificare și organizare a operațiilor și activităților;
 • Initiațivă și abilități de “Problem solving”;
 • Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 • Adaptabilitate și flexibilitate;
 • Rezistență la stres.

Cunoștinte și experiență profesională:

 • Absolvent al unei instituții de învațământ superior (studiile economice constituie avantaj);
 • Cunoștințe operare PC: Word, Excel, Outlock;
 • Cunoașterea unui soft de gestiune contabila/ERP (constituie avantaj);
 • Cunoștințe de limba engleză nivel mediu/avansat;
 • Experiență în domeniile: contabilitate primară, relații cu clienții – minim 1 - 2 ani;
 • Disponibilitate pentru a lucra în două schimburi și sâmbăta (prin rotație).

Responsabilități:

 • Identificarea nevoilor speciale ale clientului și căutarea în mod continuu căi de creștere a satsifacției clientului;
 • Gestionarea cererilor de ofertă prin email/telefon/direct (altele decât cele de la distribuitori), transmiterea centralizată ale acestora către ASM/ Directori Zonali și colectează feedback-ul;
 • Transmiterea de oferte pentru produsele solicitate de client;
 • Cunoașterea condițiilor contractuale pentru fiecare client în parte;
 • Transmiterea facturilor proforme pe baza comenzilor primite de la un client;
 • Răspunde de modul de dispunere a comenzilor;
 • Răspunderea asupra corectitudinii cifrelor și inscrisurilor din comenzi, dispozitii de livrare, facturi, instrumente de plată, analize și rapoarte transmise;
 • Înregistrarea facturilor și a avizelor;
 • Transmiterea în timp real a tuturor solicitarilor primite de la clienți legate de facturi, situații financiare, statusul comenzilor, s.a.
 • Informarea Șefului de Departament Customer Service asupra limitelor de credit a clienților și asupra oricaror excepții apărute;
 • Menținerea permanentă a legăturii cu Șeful de Departament Customer Service și consultarea cu acesta asupra tuturor situațiilor în care dreptul de decizie îi este limitat;
 • Urmărirea filelor CEC și transmiterea rapoartelor privind situația centralizată a CEC-urilor emise de clienți;
 • Asigură securizarea încasării prin dispunerea livrarii doar după verificarea încasării și nedepășirea limitei de credit aprobate pentru fiecare client;
 • Transmiterea rapoartelor privind expedierile facturilor către clienți;
 • Asigurarea transmiterii în termenii solicitați a rapoartelor necesare pentru luarea unor decizii de către conducerea firmei.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

MANAGER VANZARI, SIBIU

Candidatul ideal

Aptitudini, Abilități și Deprinderi:


• Orientare către client;
• Foarte bune abilități de negociere și persuasiune;
• Rigurozitate și atenție la detalii;
• Inițiativă și abilități de “Problem solving”;
• Abilități de comunicare orală și scrisă;
• Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
• Adaptabilitate și flexibilitate;
• Rezistență la stres;
• Organizat și structurat;
• Solicitudine și implicare;
• Tenacitate și perseverență;
• Empatie;
• Hărnicie.

Cunoștințe:


• Absolvent studii superioare tehnice: Construcții, Arhitectură sau alt profil tehnic;
• Cunoștințe de limbă engleză - nivel mediu/avansat;
• Cunoștințe operare PC: Outlook, Word, Excel;
• Permis de conducere categoria B.

Experiență profesională:


• Experiență în vânzări minim 3 ani, constituie avantaj;
• Cunoașterea pieței materialelor de construcții și a firmelor de proiectare și construcții din Sibiu și județele limitrofe, constituie avantaj;
• Experiență în susținerea demonstrațiilor și prezentărilor de produse;
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Descrierea jobului

SPECIFICUL POSTULUI:

 • Promovează produse BRIKSTON;
 • Clienții cărora se adresează sunt distribuitorii, proiectele de mare anvergură, clienții finali;
 • Lucrează direct cu distribuitori și arhitecți/constructori;
 • Vânzările se realizează prin distribuitori.


RESPONSABILITĂȚI:

 • Identifică oportunitățile de dezvoltare în zona alocată (Sibiu și județele limitrofe);
 • Întreține și dezvoltă relații de afaceri cu clienții existenți și identifică potențiali noi parteneri (firme de construcții, firme de proiectare în construcții, dezvoltatori imobiliari, arhitecți);
 • Promovează produsele și serviciile, ofertele speciale și politica relațională cu clienții;
 • Planifică și realizează vizite periodice la client;
 • Negociază cu clienții condițiile comerciale în limitele de autoritate stabilite prin politica comercială a companiei;
 • Se asigură de derularea întocmai a contractelor cu clienții din zona alocată;
 • Este responsabil de încasarea banilor în termenul agreat cu clienții;
 • Realizează prezentări de produse și asigură consilierea tehnică pentru distribuitorii din zona alocată;
 • Prospectează piața și tendințele acesteia din zona alocată și propune Directorului de Vânzări soluții de creștere a vânzărilor;
 • Întocmește periodic și transmite către Directorul de Vânzări rapoarte privind situația vânzărilor din zona alocată;
 • Realizează target-ului zonei alocate, prin respectarea politiciilor comerciale ale companiei;
 • Actualizează permanent informațiile despre piața și concurentă;
 • Propune soluții pentru optimizarea activității.


BENEFICII:

 • Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute (salariu fix + bonus motivant);
 • Abonament Servicii Medicale;
 • Asigurare de Viață;
 • Bonuri de masă;
 • Mașină de serviciu, laptop, telefon mobil;
 • Mediu de lucru plăcut și motivant;
 • Posibilitati de dezvoltare personală și profesională;
 • Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

ELECTRICIAN

Profil candidat:

 • Absolvent de studii medii: școală profesională/liceu;
 • Experiență profesională minim 2 ani în domeniu;
 • Experiență de lucru relevantă cu echipamente industriale automatizate;
 • Cunoștințe despre mașini electrice, acționări electrice, senzori inductivi, retroreflexivi, magnetici, traductoare de presiune și temperatură, automate programabile, convertizoare statice de frecvență;
 • Cunoștințe despre instalații electrice și de automatizare;
 • Initiațivă și abilități de “Problem solving”;
 • Asumarea răspunderii în cadrul proiectelor gestionate;
 • Tenacitate și perseverență;
 • Hărnicie și seriozitate.

Responsabilități:

 • Executarea lucrărilor de mentenanță preventivă, curentă, programată sau capitală conform graficului de mentenanță stabilit pe instalații, utilaje și echipamente electrice;
 • Monitorizarea sistematică a funcționării corespunzatoare a instalațiilor și echipamentelor electrice și de automatizare;
 • Participă la diagnosticarea și rezolvarea defectelor apărute în zona de responsabilitate, folosind aparatură de măsura și control;
 • Execută manevre în instalaţiile electrice;
 • Execută lucrări sub tensiune.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

OPERATOR MASINIST (MASINI DE AMBALAT)

Profil candidat:

 • Absolvent de studii medii: școală profesională/liceu;
 • Experiență profesională minim 2 ani;
 • Initiațivă și abilități de “Problem solving”;
 • Asumarea răspunderii în cadrul proiectelor gestionate;
 • Tenacitate și perseverență;
 • Hărnicie și seriozitate.

Responsabilități:

 • La încarcărea în palet, curață produsele de resturile de material ceramic ars, rezultat la manipulare;
 • Se asigură că aspectul produselor arse paletizate corespunde condițiilor de aspect impuse de fișele tehnice de produs; examinează vizual și elimină din flux produsele neconforme;
 • Examineaza vizual și se asigură că aspectul pachetelor ambalate la evacuarea în depozit au forma regulată, stabilă, cu ambalajul de folie bine tensionat;
 • Examinează vizual rolele de folie termocontractibilă, măsoară cu ruleta și le respinge pe cele necorespunzătoare;
 • Paletizează în stive stabile, cu forma geometrică regulată;
 • Asigură stocul de paleți de lemn necesar pe flux;
 • Se asigură că după descarcăre, starea tehnică a vagonetelor este aceea a unei vetre refractare, fară roți blocate; evaluarea se face prin măsurare, examinare, înlocuire unde este cazul și curățirea cioburilor;

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

LACATUS MECANIS

Profil candidat:

 • Absolvent de studii medii: școală profesională/liceu;
 • Experiență profesională minim 2 ani în domeniu;
 • Initiațivă și abilități de “Problem solving”;
 • Asumarea răspunderii în cadrul proiectelor gestionate;
 • Tenacitate și perseverență;
 • Hărnicie și seriozitate și corectitudine.

Responsabilități:

 • Efectuează operaţii de polizare, montare şi demontare utilaje;
 • Asigură manipularea pieselor de schimb;
 • Participă, alături de echipa de mentenanţă, la inspecţiile şi reviziile periodice ale utilajelor cu care lucrează;
 • Răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii la postul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea;
 • Răspunde de executarea şi păstrarea curăţeniei la locul său de muncă;
 • Răspunde de respectarea în permanenţă a celorlalte cerinţelor legale, de reglementare, specifice domeniului de lucru, inclusiv referitoare la protecţia mediului şi securitatea şi sănătatea în muncă, aplicabile postului;
 • Răspunde de respectarea cerinţelor aplicabile postului din documentele sistemului de management al calităţii existent în organizaţie;

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

SOFER CATEGORIA C

Candidatul ideal

 • harnic și corect;
 • abilități de cooperare și lucru în echipă;
 • initiațivă;
 • rigurozitate și atenție la detalii;
 • abilități de planificare și organizare a operațiilor și activităților;
 • spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 • capacitate de a executa cu rapiditate și exactitate lucrarile specifice;
 • adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres.

Cunoștințe și experiență profesională:

 • studii medii/liceale în domeniu tehnic;
 • permis categoria C (cu atestat șofer transport marfă în perioadă de valabilitate);
 • experiență în domeniu minim doi ani.

Responsabilități:

 • Asigură transportul argilei conform planului de producție;
 • Asigură transportul cenușei de la frunizor  în depozitele special amenajate;
 • Asigură alimentarea cu carburanți și lubrefianți a utilajului;
 • Asigură intreținerea zilnică și periodică a utilajului cu care lucrează, exploatarea rațională a acestuia;
 • Participă efectiv la reparațiile de orice tip a utilajelor;
 • Ține evidența curselor încarcate și transportate;
 • Întocmește și respectă documentația pentru transport;
 • Execută activitatea de control preventiv a utilajelor pentru prevenirea defectelor mecanice accidentale;
 • Răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii la postul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea;
 • Răspunde de păstrarea inventarului din dotare cât şi a altor bunuri din sector puse la dispoziţie pentru condiţii corespunzătoare de lucru;
 • Răspunde de calitatea lucrărilor executate;
 • Răspunde de păstrarea confidenţialităţii tuturor datelor, documentelor şi informaţiilor la care are acces în companie;

Beneficii:

 • Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute;
 • Bonuri de masă pentru fiecare zi lucrată;
 • Mediu de lucru plăcut și motivant;
 • Posibilități de dezvoltare personală și profesională;
 • Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

JD - Sef de tură

RESPONSABILITĂȚI

 • conduce și coordonează activitatea din secție;
 • coordonează procesul de producție;
 • coordonează echipa și răspunde de evaluarea profesională, instruirea și motivarea angajaților din subordine;
 • răspunde de îndeplinirea programului de producție din punct de vedere tehnic, tehnologic, economic și administrativ.

ABILITĂȚI

 • comunicare orală și scrisă;
 • atenție concentrată și distributivă;
 • viteză de cuprindere informațională (capacitate crescută de a combina diverse informații);
 • analiză și luarea deciziilor;
 • abilități de planificare, organizare, coordonare;
 • abilități de cooperare și lucru în echipă;
 • operare PC.

COMPETENŢE/EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 • Studii: superioare în domeniul tehnic;
 • Experienţa: minim 2 ani într-un post similar;
 •  

Magazin Online