Calculator Materiale
Cere oferta
Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul Brikston și construiește-ți o rețea de beneficii!

Simulator Klinker

Cariere

Posturi disponibile

SENIOR CUSTOMER SERVICE OFFICER

Experiență profesională:
 
• Experiență într-un post similar minim 3 ani;
• Experiență în domeniile: logistică, achiziții, vânzări, gestiune, contabilitate primara, relații cu clientii;
• Capacitate de analiză, întocmire rapoarte și sintetizarea datelor;
• Disponibilitate pentru a lucra în două schimburi și sâmbătă (prin rotație).
 
Cunoștințe:
 
• Absolvent studii superioare (studiile economice/tehnice);
• Cunostinte operare PC: Word, Excel, Outlook;
• Cunoasterea unui soft de gestiune contabila/ERP (constituie avantaj);
• Cunostinte de limba engleza nivel avansat.
 
Aptitudini, Abilități și Deprinderi:
 
• Orientare către client;
• Foarte bune abilități de negociere și persuasiune;
• Abilități de comunicare orală și scrisă;
• Empatie și abilități de relaționare;
• Hărnicie;
• Organizat și structurat;
• Solicitudine și implicare;
• Tenacitate și perseverență;
• Rigurozitate și atenție la detalii;
• Rezistență la stres;
• Inițiativă și abilități de “Problem solving”;
• Adaptabilitate și flexibilitate;
• Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 
Descrierea jobului
 
Responsabilități:
 
• Asigurarea activității de achizitii si comenzi amenajari fatade, contribuind la buna desfasurare a activitatilor si proceselor din cadrul companiei.
• Cunoașterea și însușirea foarte bună a caracteristicilor fizice și tehnice ale produselor comercializate: cod, denumire, ambalare, condiții de depozitare și păstrare, prețuri de vânzare conform ofertelor de prețuri ale firmei;
• Promovarea materialelor, serviciilor și bunei imagini a firmei;
• Asigurarea relației cu furnizorii pentru comenzi de produse fatade și amenajări;
• Organizarea procesului de achiziții pentru a evita eventualele reclamații ale beneficiarilor și furnizorilor;
• Implementarea strategiei de achiziții pentru produse fatade și amenajari (stabilita de Directorul Marketing/Directorul General)
• Coordonarea sistemului de comenzi, centralizarea achizițiilor, selectarea ofertelor, evaluarea canalelor de achiziție în funcție de calitate, servicii și costuri;
• Transmiterea către furnizori cereri de ofertă și comenzi pentru produse noi/produse speciale;
• Asigurarea de încadrarea în timp a achizițiilor și respectarea bugetului pentru costurile de transport;
• Asigurarea dimensionării optime a stocurilor, conform KPI stabiliți și urmărirea evoluției stocurilor în raport cu limitele estimate;
• Raportarea periodic a situației achizițiilor și a relațiilor cu furnizorii către Directorul Marketing, realizarea analizelor și comparațiilor periodice asupra eficienței procesului logistic și de achiziții;
• Identificarea nevoilor speciale ale clientului și căutarea în mod continuu metode de creștere a satsifacției clientului;
• Asigurarea unei bune comunicări cu Managerii Zonali legată de stocuri și livrari;
• Gestionarea cererilor de ofertă prin email/telefon/direct (altele decât cele de la distribuitori), transmiterea centralizata ale acestora catre ASM/ Directori Zonali in max. 15 min si colectarea feedback-ul;
• Transmiterea de oferte pentru produsele solicitate de client;
• Cunoașterea condițiilor contractuale pentru fiecare client în parte;
• Transmiterea facturilor proforme pe baza comenzilor primite de la un client;
• Răspunde de modul de dispunere a comenzilor;
• Raspunde de corectitudinea cifrelor și înscrisurilor din comenzi, dispoziții de livrare, facturi, instrumente de plată, analize și rapoarte transmise, facturilor și avizeleor înregistrate;
• Transmiterea în timp real a tuturor solicitarilor primite de la clienți legate de facturi, situații financiare, statusul comenzilor, s.a.;
• Informarea Șefului de Departament Customer Service asupra limitelor de credit a clientilor și asupra oricaror excepții apărute;
• Menținerea permanentă a legăturii cu Șeful de Departament Customer Service și consultarea cu acesta asupra tuturor situatiilor în care dreptul de decizie îi este limitat;
• Urmarirea filelor CEC și transmiterea rapoartelor privind situația centralizata a CEC-urilor emise de clienți;
• Asigura securizarea încasării prin dispunerea livrarii doar după verificarea încasării și nedepășirea limitei de credit aprobate pentru fiecare client;
• Transmiterea rapoartelor privind expedierile facturilor către clienți;
• Asigurarea transmiterii în termenii solicitați a rapoartelor necesare pentru luarea unor decizii de către conducerea firmei;
• Colaborarea cu Departamentului Logistic în privința modalităților de transport.
 
 
Beneficii:
 
1. Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute;
2. Mediu de lucru plăcut și motivant;
3. Posibilități de dezvoltare personală și profesională;
4. Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.
 

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

ELECTRICIAN

Profil candidat:

 • Absolvent de studii medii: școală profesională/liceu;
 • Experiență profesională minim 2 ani în domeniu;
 • Experiență de lucru relevantă cu echipamente industriale automatizate;
 • Cunoștințe despre mașini electrice, acționări electrice, senzori inductivi, retroreflexivi, magnetici, traductoare de presiune și temperatură, automate programabile, convertizoare statice de frecvență;
 • Cunoștințe despre instalații electrice și de automatizare;
 • Initiațivă și abilități de “Problem solving”;
 • Asumarea răspunderii în cadrul proiectelor gestionate;
 • Tenacitate și perseverență;
 • Hărnicie și seriozitate.

Responsabilități:

 • Executarea lucrărilor de mentenanță preventivă, curentă, programată sau capitală conform graficului de mentenanță stabilit pe instalații, utilaje și echipamente electrice;
 • Monitorizarea sistematică a funcționării corespunzatoare a instalațiilor și echipamentelor electrice și de automatizare;
 • Participă la diagnosticarea și rezolvarea defectelor apărute în zona de responsabilitate, folosind aparatură de măsura și control;
 • Execută manevre în instalaţiile electrice;
 • Execută lucrări sub tensiune.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

OPERATOR MASINIST (MASINI DE AMBALAT)

Profil candidat:

 • Absolvent de studii medii: școală profesională/liceu;
 • Experiență profesională minim 2 ani;
 • Initiațivă și abilități de “Problem solving”;
 • Asumarea răspunderii în cadrul proiectelor gestionate;
 • Tenacitate și perseverență;
 • Hărnicie și seriozitate.

Responsabilități:

 • La încarcărea în palet, curață produsele de resturile de material ceramic ars, rezultat la manipulare;
 • Se asigură că aspectul produselor arse paletizate corespunde condițiilor de aspect impuse de fișele tehnice de produs; examinează vizual și elimină din flux produsele neconforme;
 • Examineaza vizual și se asigură că aspectul pachetelor ambalate la evacuarea în depozit au forma regulată, stabilă, cu ambalajul de folie bine tensionat;
 • Examinează vizual rolele de folie termocontractibilă, măsoară cu ruleta și le respinge pe cele necorespunzătoare;
 • Paletizează în stive stabile, cu forma geometrică regulată;
 • Asigură stocul de paleți de lemn necesar pe flux;
 • Se asigură că după descarcăre, starea tehnică a vagonetelor este aceea a unei vetre refractare, fară roți blocate; evaluarea se face prin măsurare, examinare, înlocuire unde este cazul și curățirea cioburilor;

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

SOFER CATEGORIA C

Candidatul ideal

 • harnic și corect;
 • abilități de cooperare și lucru în echipă;
 • initiațivă;
 • rigurozitate și atenție la detalii;
 • abilități de planificare și organizare a operațiilor și activităților;
 • spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 • capacitate de a executa cu rapiditate și exactitate lucrarile specifice;
 • adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres.

Cunoștințe și experiență profesională:

 • studii medii/liceale în domeniu tehnic;
 • permis categoria C (cu atestat șofer transport marfă în perioadă de valabilitate);
 • experiență în domeniu minim doi ani.

Responsabilități:

 • Asigură transportul argilei conform planului de producție;
 • Asigură transportul cenușei de la frunizor  în depozitele special amenajate;
 • Asigură alimentarea cu carburanți și lubrefianți a utilajului;
 • Asigură intreținerea zilnică și periodică a utilajului cu care lucrează, exploatarea rațională a acestuia;
 • Participă efectiv la reparațiile de orice tip a utilajelor;
 • Ține evidența curselor încarcate și transportate;
 • Întocmește și respectă documentația pentru transport;
 • Execută activitatea de control preventiv a utilajelor pentru prevenirea defectelor mecanice accidentale;
 • Răspunde de respectarea normelor de protecţie a muncii la postul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea;
 • Răspunde de păstrarea inventarului din dotare cât şi a altor bunuri din sector puse la dispoziţie pentru condiţii corespunzătoare de lucru;
 • Răspunde de calitatea lucrărilor executate;
 • Răspunde de păstrarea confidenţialităţii tuturor datelor, documentelor şi informaţiilor la care are acces în companie;

Beneficii:

 • Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute;
 • Bonuri de masă pentru fiecare zi lucrată;
 • Mediu de lucru plăcut și motivant;
 • Posibilități de dezvoltare personală și profesională;
 • Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

SEF DE TURA

RESPONSABILITĂȚI

 • conduce și coordonează activitatea din secție;
 • coordonează procesul de producție;
 • coordonează echipa și răspunde de evaluarea profesională, instruirea și motivarea angajaților din subordine;
 • răspunde de îndeplinirea programului de producție din punct de vedere tehnic, tehnologic, economic și administrativ.

ABILITĂȚI

 • comunicare orală și scrisă;
 • atenție concentrată și distributivă;
 • viteză de cuprindere informațională (capacitate crescută de a combina diverse informații);
 • analiză și luarea deciziilor;
 • abilități de planificare, organizare, coordonare;
 • abilități de cooperare și lucru în echipă;
 • operare PC.

COMPETENŢE/EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 • Studii: superioare în domeniul tehnic;
 • Experienţa: minim 2 ani într-un post similar;
 •  

SPECIALIST MARKETING ONLINE

Aptitudini, Abilitati și Deprinderi:

 • Bune abilități de comunicare orală și scrisă;
 • Rigurozitate și atenție la detalii;
 • Spirit de organizare, planificare, control;
 • Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 • Adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres;
 • Creativitate și entuziasm;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit.

Cunoștinte și experiență profesională:

 • Studii superioare (de preferat Marketing);
 • Limba engleză nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 • Cunoștințe avansate operare PC (MS Office, etc);
 • Google Analytics; Google Adwords, etc.
 • Minim 3 ani experiență în marketing;
 • Experiență în comunicare on-line;
 • Experiență în copywritting;
 • Adobe Ilustrator – un plus;

Descrierea postului:

 • Resposabil de prezența online a companiei Brikston – website, magazin online, social media, etc.
 • Participă la dezvoltarea strategiilor de online pe termen mediu și lung;
 • Participă la elaborarea și realizarea campaniilor de promovare online (concepe mesaje, realizează materiale de promovare);
 • Asigură implicarea și coordonarea agențiilor de online în realizarea campaniilor SEO/SEM, etc.;
 • Participă la identificarea celor mai bune modalități de promovare online a produselor; 
 • Asigură analiza pieței și monitorizarea competiției în mediul online;
 • Ajută la gestionarea strategiei de marketing online (analizează poziția pe piață a site-ului firmei, identifică cele mai potrivite canale de comunicare, social media, etc.);
 • Implementează și verifică respectarea standardelor de marketing ale companiei;
 • Monitorizează derularea și rezultatele acțiunilor de promovare și marketing, evaluând realizarile față de obiectivele stabilite;
 • Monitorizează poziția website-urilor companiei în motoarele de căutare, propune și implementează acțiuni de îmbunătățire;
 • Realizează studii de cercetare de piață (satisfacția utilizatorilor, impactul campaniilor de promovare, etc.);
 • Informează coordonatorii de proiecte asupra modificărilor de comportament ale clienților, apariției de noi tendințe, acțiunile competitorilor etc.;
 • Asigură buna desfășurare a activităților administrative pentru online, ale departamentului de marketing.

Oferta (bonusuri, beneficii):

 • Mediu de lucru profesional;
 • Salariu motivant + bonuri de masă;
 • Asigurare medicală;
 • Laptop, telefon mobil.

Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

AREA SALES MANAGER BUCURESTI

Aptitudini, Abilități și Deprinderi:
 
• Orientare către client;
• Foarte bune abilități de negociere și persuasiune;
• Abilități de comunicare orală și scrisă;
• Empatie și abilități de relaționare;
• Hărnicie;
• Organizat și structurat;
• Solicitudine și implicare;
• Tenacitate și perseverență;
• Rigurozitate și atenție la detalii;
• Rezistență la stres;
• Inițiativă și abilități de “Problem solving”;
• Adaptabilitate și flexibilitate;
• Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 
 
Cunoștințe:
 
• Absolvent studii superioare tehnice: Construcții, Arhitectură, Design sau alt profil tehnic;
• Cunoștințe tehnice (construcții, material de construcții, arhitectură, proiectare), constituie avantaj;
• Cunoașterea pieței materialelor de construcții și a firmelor de proiectare și construcții din București și județele limitrofe;
• Cunoștințe de limbă engleză - nivel mediu/avansat;
• Cunoștințe operare PC: Outlook, Word, Excel;
• Permis de conducere categoria B.
 
Experiență profesională:
 
• Experiență în vânzări minim 3 ani;
• Experiență în construcții, arhitectură și/sau design minim 3 ani, constituie avantaj;
• Experiență în susținerea demonstrațiilor și prezentărilor de produse;
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
 
Descrierea jobului
 
Promovează produse BRIKSTON;
Clienții cărora se adresează sunt distribuitorii, proiectele de mare anvergură, clienții finali;
Lucrează direct cu distribuitori și arhitecți/constructori, clienții finali;
Vânzările se realizează prin distribuitori/colaboratori.
 
Responsabilități
 
Identifică oportunitățile de dezvoltare în zona alocată (București și județele limitrofe);
Identifică potențiali noi parteneri: arhitecți, firme de proiectare în construcții, dezvoltatori imobiliari, firme de construcții;
Întreține și dezvoltă relații de afaceri cu clienții existenți;
Promovează produsele și serviciile, ofertele speciale și politica relațională cu clienții;
Planifică și realizează vizite periodice la clienți;
Negociază cu clienții condițiile comerciale în limitele de autoritate stabilite prin politica comercială a companiei;
Se asigură de derularea întocmai a contractelor cu clienții din zona alocată;
Este responsabil de încasarea banilor în termenul agreat cu clienții;
Realizează prezentări de produse și asigură consilierea tehnică pentru distribuitorii din zona alocată;
Prospectează piața și tendințele acesteia din zona alocată și propune Directorului de Vânzări soluții de creștere a vânzărilor;
Întocmește periodic și transmite către Directorul de Vânzări rapoarte privind situația vânzărilor din zona alocată;
Realizează target-ului zonei alocate, prin respectarea politiciilor comerciale ale companiei;
Actualizează permanent informațiile despre piața și concurentă;
Propune soluții pentru optimizarea activității.
 
Beneficii:
 
Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute (salariu fix + bonus motivant);
Abonament Servicii Medicale;
Asigurare de Viață;
Bonuri de masă;
Mașină de serviciu, laptop, telefon mobil;
Mediu de lucru plăcut și motivant;
Posibilitati de dezvoltare personală și profesională;
Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.
 
Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

AREA SALES MANAGER CLUJ

Aptitudini, Abilități și Deprinderi:
 
• Orientare către client;
• Foarte bune abilități de negociere și persuasiune;
• Abilități de comunicare orală și scrisă;
• Empatie și abilități de relaționare;
• Hărnicie;
• Organizat și structurat;
• Solicitudine și implicare;
• Tenacitate și perseverență;
• Rigurozitate și atenție la detalii;
• Rezistență la stres;
• Inițiativă și abilități de “Problem solving”;
• Adaptabilitate și flexibilitate;
• Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 
 
Cunoștințe:
 
• Absolvent studii superioare tehnice: Construcții, Arhitectură, Design sau alt profil tehnic;
• Cunoștințe tehnice (construcții, material de construcții, arhitectură, proiectare), constituie avantaj;
• Cunoașterea pieței materialelor de construcții și a firmelor de proiectare și construcții din Cluj și județele limitrofe;
• Cunoștințe de limbă engleză - nivel mediu/avansat;
• Cunoștințe operare PC: Outlook, Word, Excel;
• Permis de conducere categoria B.
 
Experiență profesională:
 
• Experiență în vânzări minim 3 ani;
• Experiență în construcții, arhitectură și/sau design minim 3 ani, constituie avantaj;
• Experiență în susținerea demonstrațiilor și prezentărilor de produse;
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
 
Descrierea jobului
 
Promovează produse BRIKSTON;
Clienții cărora se adresează sunt distribuitorii, proiectele de mare anvergură, clienții finali;
Lucrează direct cu distribuitori și arhitecți/constructori, clienții finali;
Vânzările se realizează prin distribuitori/colaboratori.
 
Responsabilități
 
Identifică oportunitățile de dezvoltare în zona alocată (Cluj și județele limitrofe);
Identifică potențiali noi parteneri: arhitecți, firme de proiectare în construcții, dezvoltatori imobiliari, firme de construcții;
Întreține și dezvoltă relații de afaceri cu clienții existenți;
Promovează produsele și serviciile, ofertele speciale și politica relațională cu clienții;
Planifică și realizează vizite periodice la clienți;
Negociază cu clienții condițiile comerciale în limitele de autoritate stabilite prin politica comercială a companiei;
Se asigură de derularea întocmai a contractelor cu clienții din zona alocată;
Este responsabil de încasarea banilor în termenul agreat cu clienții;
Realizează prezentări de produse și asigură consilierea tehnică pentru distribuitorii din zona alocată;
Prospectează piața și tendințele acesteia din zona alocată și propune Directorului de Vânzări soluții de creștere a vânzărilor;
Întocmește periodic și transmite către Directorul de Vânzări rapoarte privind situația vânzărilor din zona alocată;
Realizează target-ului zonei alocate, prin respectarea politiciilor comerciale ale companiei;
Actualizează permanent informațiile despre piața și concurentă;
Propune soluții pentru optimizarea activității.
 
Beneficii:
 
Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute (salariu fix + bonus motivant);
Abonament Servicii Medicale;
Asigurare de Viață;
Bonuri de masă;
Mașină de serviciu, laptop, telefon mobil;
Mediu de lucru plăcut și motivant;
Posibilitati de dezvoltare personală și profesională;
Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.
 
 
Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

AREA SALES MANAGER TIMISOARA

Aptitudini, Abilități și Deprinderi:
 
• Orientare către client;
• Foarte bune abilități de negociere și persuasiune;
• Abilități de comunicare orală și scrisă;
• Empatie și abilități de relaționare;
• Hărnicie;
• Organizat și structurat;
• Solicitudine și implicare;
• Tenacitate și perseverență;
• Rigurozitate și atenție la detalii;
• Rezistență la stres;
• Inițiativă și abilități de “Problem solving”;
• Adaptabilitate și flexibilitate;
• Spirit de observație, selectarea informațiilor și interpretare obiectivă;
 
 
Cunoștințe:
 
• Absolvent studii superioare tehnice: Construcții, Arhitectură, Design sau alt profil tehnic;
• Cunoștințe tehnice (construcții, material de construcții, arhitectură, proiectare), constituie avantaj;
• Cunoașterea pieței materialelor de construcții și a firmelor de proiectare și construcții din Cluj și județele limitrofe;
• Cunoștințe de limbă engleză - nivel mediu/avansat;
• Cunoștințe operare PC: Outlook, Word, Excel;
• Permis de conducere categoria B.
 
Experiență profesională:
 
• Experiență în vânzări minim 3 ani;
• Experiență în construcții, arhitectură și/sau design minim 3 ani, constituie avantaj;
• Experiență în susținerea demonstrațiilor și prezentărilor de produse;
• Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.
 
Descrierea jobului
 
Promovează produse BRIKSTON;
Clienții cărora se adresează sunt distribuitorii, proiectele de mare anvergură, clienții finali;
Lucrează direct cu distribuitori și arhitecți/constructori, clienții finali;
Vânzările se realizează prin distribuitori/colaboratori.
 
Responsabilități
 
Identifică oportunitățile de dezvoltare în zona alocată (Cluj și județele limitrofe);
Identifică potențiali noi parteneri: arhitecți, firme de proiectare în construcții, dezvoltatori imobiliari, firme de construcții;
Întreține și dezvoltă relații de afaceri cu clienții existenți;
Promovează produsele și serviciile, ofertele speciale și politica relațională cu clienții;
Planifică și realizează vizite periodice la clienți;
Negociază cu clienții condițiile comerciale în limitele de autoritate stabilite prin politica comercială a companiei;
Se asigură de derularea întocmai a contractelor cu clienții din zona alocată;
Este responsabil de încasarea banilor în termenul agreat cu clienții;
Realizează prezentări de produse și asigură consilierea tehnică pentru distribuitorii din zona alocată;
Prospectează piața și tendințele acesteia din zona alocată și propune Directorului de Vânzări soluții de creștere a vânzărilor;
Întocmește periodic și transmite către Directorul de Vânzări rapoarte privind situația vânzărilor din zona alocată;
Realizează target-ului zonei alocate, prin respectarea politiciilor comerciale ale companiei;
Actualizează permanent informațiile despre piața și concurentă;
Propune soluții pentru optimizarea activității.
 
Beneficii:
 
Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute (salariu fix + bonus motivant);
Abonament Servicii Medicale;
Asigurare de Viață;
Bonuri de masă;
Mașină de serviciu, laptop, telefon mobil;
Mediu de lucru plăcut și motivant;
Posibilitati de dezvoltare personală și profesională;
Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.
 
 
Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

MAGAZINER

Aptitudini, Abilitati si Deprinderi:
 
• Rigurozitate, atentie la detalii si capacitate de asumare a responsabilităţilor;
• Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
• Cinste, corectitudine si loialitate;
• Harnicie, capacitatea de a desfasura mai multe activitati in paralel si de a lucra in echipa;
• Adaptabilitate si flexibilitate;
• Rezistenta la stres.
 
Cunostinte si Experienta profesionala:
 
• Studii medii;
• Certificat Absolvire Curs Stivuitorist, Atestat ISCIR;
• Cunostinte operare PC - nivel mediu; 
• Experienta pe o pozitie similara - minim 1 an.
 
Descrierea jobului:
 
• Aranjeaza si ordoneaza pe categorii/tipuri/grupe de produse fiecare marfa receptionata, utilizand motostivuitorul;
• Asigura pozitionarea corecta a produselor in spatiul de depozitare din magazie;
• Intocmeste, pentru fiecare tip de produs, documentul de evidenta cantitativa a stocurilor : Fisa de Magazie;
• Pastreaza Fisa de Magazie la locul unde se stocheaza/depoziteaza produsele pentru a putea facilita procesul de verificare 
• Elibereaza produsele si ambalajele din magazie numai pe baza de document justificativ, respectiv: intern – bon de consum, extern – aviz expeditie/factura fiscala.
• Gestioneaza documentele utilizate prin asigurarea inregistrarii, indosarierii si arhivarii acestora. 
• Pregateste/ambaleaza produsele pentru a putea fi livrate catre clienti si inlocuieste ambalajele deteriorate pentru a nu afecta imaginea si interesele firmei;
• Verifica prin sondaj, in permanenta, existenta stocurilor din gestiune;
• Asigura si mentine curatenia in spatiile in care sunt depozitate marfurile/produsele;
• Utilizeaza in mod eficient spatiul de depozitare a marfurilor.
 
Beneficii:
 
• Mediu de lucru placut si motivant
• Posibilitati de dezvoltare personala si profesionala
• Oportunitati de a lucra intr-o echipa profesionista si dinamica
 
Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

TRANSPORT DISPECER OFFICER

Cunoștințe:
 
Nivelul de studii: medii/superioare; 
Experienta profesională: minim un doi;
Experiența pe un post similar constituie avantaj;
Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat (citit, scris, vorbit); 
Cunoștințe de operare a calculatorului;
Cunoaşterea sistemului de operare Microsoft Office (word, excell, power point), Internet; 
Cunoştinţe privind tehnici de negociere, specifice postului și cucoașterea pieței de profil.
 
Abilități:
 
Hărnicie și pasiune;
Atitudine proactivă, responsabilă;
Bun organizator, planificator, administrator;
Cunoașterea pieței de profil;
Bun dezvoltator, negociator;
Spirit de echipă și colaborare;
Orientare spre client și rezultate;
Capacitatea de rezolvare a problemelor și luarea deciziilor;
Asumarea responsabilității și capacitatea de auto-organizare la locul de muncă.
 
Responsabilități:
 
Organizeaza activitatea de transport  produse finite la beneficiarii care nu-si fac transportul cu camioanele proprii;
Urmareste derularea transportului conform comenzilor comerciale; dispecerat-relatii cu soferii, clientii, tine evidenta transporturilor; raspunde pentru monitorizarea transporturilor efectuate;
Este raspunzator pentru monitorizeaza transporturilor efectuate;
Maximizează utilizarea camioanelor conform limitelor legale;
tine evidenta autorizatiei de transport, carnetelor TIR, foilor de parcurs;
verifica comenzile de transport cu foile de parcurs si cu facturile emise;
Este raspunzător de gestionarea eficienta a costurilor in transporturi;
Rãspunde de menţinerea curãţeniei în întreaga arie de depozitare, precum şi în zona de încãrcare şi spaţiile verzi;
Rãspunde de buna funcţionare a echipamentelor PSI din dotare şi de respectarea Normelor  PSI în vigoare;
Gasirea solutiilor optime de desfasurare a transporturilor si comunicarea solutiilor alese catre client;
Efectuarea tuturor operatiunile necesare pentru deplasarea marfurilor de la vanzator la cumparator; 
Asigurarea conditiilor optime din punct de vedere economic, al sigurantei marfurilor si al duratei de transport;
Asigurarea si organizarea zilnica a camioanelor pentru transporturi de la distribuitori la contractori in cazul in care contractorii nu pot realiza transportul  cu mijloace proprii;
Propune solutii pentru imbunatatirea activitatii specifice locului de munca si a atributiilor sale; 
Asumarea responsabilitatii pentru operatiile efectuate;
Comandarea serviciilor de transport si a serviciilor conexe trasnportului catre subcontractanti;
Furnizorii selectati au oferte (definita in termeni de pret, tmp, siguranta, ruta) care satisfac conditiile comenzii clientului;
Comenzile catre furnizori sunt transmise in timp util si se asigura ca furnizorii sa confirme executarea comenzilor in timp util;
Receptionarea si verificarea documentelor care atesta efectuarea serviciilor;
Analizarea rutelor comerciale;
Culegerea si analiza informatiile necesare intocmirii cargoplanului;
- marfa care trebuie transportata este ambalata si clasificata ADR;
- analizeaza posibilitatile de stivuire a necesitatilor de amarare a marfii in mijlocul de transport;
- mijlocul de transport ales corespunde cu tipul marfii (grupaj sau nu) si modul ei de ambalare care sa permita incarcarea intregii cantitati;
Elaborarea ofertei proprii;
Analizarea ofertelor similare de pe piata si compararea lor cu posibilitatile proprii;
Stabilirea conditiilor minime si maxime ale ofertei proprii acceptabile astfel incat profitul sa fie maxim in parametrii stabiliti ai expeditiei;
Stabilirea conditiilor minime si maxime ale ofertei proprii acceptabile astfel incat profitul sa fie maxim in parametrii stabiliti ai expeditiei;
Urmareste derularea transportului si informeaza persoanele abilitate cu privire la pozitia marfurilor sau a eventualelor probleme de ruta;
 
 
Beneficii:
 
• Pachet salarial corelat cu rezultatele obținute;
• Mediu de lucru plăcut și motivant;
• Posibilități de dezvoltare personală și profesională;
• Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.
 
Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

GESTIONAR

Cunoștințe și experiență profesională:
 
• Studii medii/superioare;
• Experiență pe o poziție similară - minim 1 an.
• Cunoștințe operare programe gestiune de tip ERP, constituie avantaj; 
• Cunoștințe contabilitate de gestiune; 
• Cunoștințe operare PC (Word, Excel) - nivel mediu; 
• Certificat Absolvire Curs Stivuitorist, Atestat ISCIR – constituie avantaj.
 
Aptitudini, Abilitati si Deprinderi:
 
• Rigurozitate, atenție la detalii și capacitate de asumare a responsabilităţilor;
• Planificare şi organizare a operaţiilor şi activităţilor;
• Cinste, corectitudine și loialitate;
• Gândire analitică;
• Hărnicie, capacitatea de a desfășura mai multe activități în paralel și de a lucra în echipă;
• Adaptabilitate și flexibilitate;
• Rezistență la stres.
 
RESPONSABILITĂȚI:
 
I. Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
1. Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în depozitul firmei;
2. Verifică cantitativ și calitativ produsele recepționate în conformitate cu actele de însoțire a marfii (Avize, Facturi, Certificate de calitate) şi semnalează eventualele neconcordanţe;
3. Întocmește procese verbale de constatare de diferente în cazul sesizarii de lipsuri cantitative în momentul recepției mărfii;
4. Întocmește și înregistrează NIR-ul în aplicația Syncron.
 
II. Expediază marfa către clienţi 
1. Ambalează şi securizează marfa în vederea livrării;  
2. Întocmește avize de expediţie pentru mărfurile ce părăsesc firma, în condiţiile prevăzute de lege;
3. Predă marfa către client/delegat conform documentelor emise;
4. Verifica încărcarea vehiculelor distribuitorilor şi transportatorilor.
 
III. Operează în stoc mişcările de marfă
1. Întocmește pentru fiecare tip de produs Fișa de Magazie și face înregistrări zilnice în aplicația Syncron, pe baza documentelor de intrare și ieșire;
2. Asigură descarcarea de gestiune a stocurilor conform metodei FIFO;
3. Participă la inventarierea lunară a marfurilor şi ambalajelor;
4. Utilizează eficient spaţiul de depozitare a produselor/mărfurilor;
5. Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din depozitul firmei;
6. Asigura depozitarea mărfurilor/ambalajelor, în condiții corespunzătoare pentru a preveni degradarea sau sustragerea acestora;
7. Asigură și menține curățenia în spațiile în care sunt depozitate mărfurile/produsele;
8. Oferă informaţii despre stocuri departamentelor firmei;
9. Înregistrează, prelucrează şi păstrează documentele justificative si informaţiile referitoare la situaţia stocurilor.
 
BENEFICII:
 
• Mediu de lucru placut și motivant
• Posibilități de dezvoltare personală și profesională
• Oportunități de a lucra într-o echipă profesionistă și dinamică.
 
Puteti depune CV-ul la adresa resurse.umane@brikston.ro sau incarcati CV-ul folosind linkul de mai jos.

Magazin Online